top of page

Εργάζομαι σαν ελεύθερος επαγγελματίας, στον τομέα της Ψυχολογικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής, Ψυχολογικής Στήριξης, και Ψυχοθεραπευτικής φροντίδας*Play Therapist και NΑRΜ™ Therapist Practitioner, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζομαι με διάφορα κέντρα στο εξωτερικό σε θέματα  που αφορούν την έρευνα, καθώς και σε επιστημονικές δημοσιεύσεις.

 

Έχω εκπαιδευτεί στην Κλινική Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία στο Πανεπιστήμιο της Rouen στη Γαλλία1991. Μετεκπαιδεύτηκα από το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών,EΠΙΨΥ,  και το ΚΕΘΕΑ, σαν επιστημονικό Στέλεχος στην Πρόληψη και  την Προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, σε θέματα  εξαρτήσεων, εφηβείας, ενδοοικογενειακής βίας, συναισθηματικής αγωγής σε παιδιά κ.αλ.

Ελαβα  Πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην ψυχολογική αξιολόγηση και στην χρήση του sceno test σαν ψυχοδιαγνωστικό και ψυχοθεραπευτικό εργαλείο για παιδιά.

Ολοκλήρωσα την Πανεπιστημιακή επιμόρφωση σε θέματα διαχείρισης κρίσεων από φυσικές καταστροφές, αντιμετώπισης μετατραυματικών καταστάσεων, και διαχείρισης κρίσεων σε σχολικές ομάδες  απο το Πανεπιστήμιο της Ρώμης La Sapienza και το Ανώτερο Ινστιτούτο Υγείας της Ρώμης.

  

Δημιούργησα το 1992 με την υποστήριξη του Δήμου Χαϊδαρίου στην Αθήνα, το πρώτο Κέντρο Συμβουλευτικής σε Δήμο, με την ονομασία Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας. Σαν Επιστημονικά Υπεύθυνη  αυτού του Κέντρου, είχα την ευκαιρία  να θέσω σε πράξη την θεωρητική πανεπιστημιακή μου κατάρτηση Ψυχοδυναμικής προσέγγισης, αντλώντας πολύτιμη εμπειρία. Οι υπηρεσίες του Κέντρου  μέσω της επιστημονικής του Ομάδας, περιλάμβαναν  Ψυχολογική αξιολόγηση, υποστήριξη, ψυχοεκπαίδευση, λογοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική, ομάδες εφήβων,επαγγελματικό προσανατολισμό, οργάνωση ημερίδων.

 

Από το 2001 εργάσθηκα σαν Ψυχολόγος, στέλεχος Πρόληψης, στο Κέντρο Πρόληψης "Στοργή". Συνέβαλα στην δημιουργία  και υλοποίηση ψυχοεκπαιδευτικών υλικών και προγραμμάτων για παιδιά, γονείς, καθηγητές και εφήβους με την εποπτεία πανεπιστημιακών καθηγητών Ψυχολόγων Ψυχοθεραπευτών  και Ψυχιάτρων του ΕΠΙΨΥ , ΚΕΘΕΑ,  ΟΚΑΝΑ.

 

Υπήρξα Επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής.

Σαν ερευνήτρια και Σύμβουλος σε θέματα Ψυχολογίας, εισήγαγα προγράμματα ψυχολογίας σε διεθνή διεπιστημονικά προγράμματα.Υπήρξα συντονίστρια προγραμμάτων ψυχικής Υγείας πανεπιστημιακής επιμόρφωσης και ερευνας στην Κ.Αμερική. Diplomado en Psicologia de Emergencia ,Master en Psicologia Clinica de Comunidad με την συμβολή των πανεπιστημιακών καθηγητών του Πανεπιστημίου της Ρώμης, και τους Ερευνητές Συντονιστές του Κέντρου Ερευνών Ιταλίας και της Ιταλικής Συνεργασίας.

 

Επέκτεινα  τις δραστηριότητές μου ως ελεύθερος επαγγελματίας στον τομέα της κλινικής ψυχολογίας  και παράλληλα  ενίσχυσα την ψυχοθεραπευτική εμπειρία  μέσα από εκπαιδευτικά και προσωπικά μονοπάτια ανάπτυξης.

Η Ψυχοδυναμική προσέγγιση, η Συστημική προσέγγιση στην οικογένεια και στην κοινότητα, η συμβολή της Gestalt και η ομαδική ανάλυση είναι μερικά από τα μονοπάτια στα οποία βρέθηκα να συγκεντρώνω εκείνα τα πολύτιμα στοιχεία, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην μεγαλύτερη αυτογνωσία και στην πολύπλευρη κατανόηση του ανθρώπου και των ψυχολογικών δυσκολιών που μπορεί ν' αντιμετωπίζει.

Το Ανοικτό ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Αθηνών και το ΑΚΜΑ των Βασιλείου υπήρξαν οι πρώτοι πυλώνες αυτής της εμπειρίας.

Επίσης παρακολούθησα σεμινάρια και εργαστήρια Gestalt.

Η εμπειρία μου ως συντονίστρια σε διαφορετικές πολιτισμικά ομάδες,  και η επαφή μου με μέρη που οι άνθρωποι εκτέθηκαν στο συλλογικό τραύμα λόγω ακραίων συνθηκών, κινητοποίησαν το επιστημονικό και προσωπικό μου ενδιαφέρον για μεγαλύτερη ενασχόληση με το εξελικτικό τραύμα, τη συμβολή της νευροφυσιολογίας και των ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων. Ακολουθώ περαιτέρω εκπαίδευση στο Real Way of Life  στο Μιλάνο 2018 και τον ίδιο χρόνο αφοσιώνομαι στην εκπαίδευση στο ΝευροΘυμικό Σχεσιακό Μοντέλο (The NeuroAffective Relational Model™, ΝΑRM)* με τον Michael Μokrus. Το 2022 πιστοποιούμαι σαν NΑΡΜ™ Therapist Practitioner απο τον Dr. Laurence Heller και τον Michael Mokrus.

 

Συμμετέχω σε συνέδρια με παρουσιάσεις ή επστημονικές αναρτήσεις, δημοσιεύσεις, ενώ είμαι μέλος διαφόρων επιστημονικών  και επαγγελματικών συλλόγων, ΣΕΨ, Efpa,  προσκείμενο μέλος της ΠΕΣΩΨ.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις: https://independent.academia.edu/ElpinikiPomoni

bottom of page