top of page
viber_image_2024-04-22_12-42-11-156.jpg

Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία είναι μια θεραπευτική πρακτική αλλά ουσιαστικά  είναι μια σχέση που προσφέρει τη δυνατότητα μεγαλύτερης αυτογνωσίας και αυτοφροντίδας, μέσα από τεχνικές και στρατηγικές που πηγάζουν από την εκπαίδευση, την κλινική εμπειρία του θεραπευτή και χάρη στην ίδια τη σχέση. Αν και ο θεραπευτής μπορεί να έχει εκπαιδευτεί ακολουθώντας διαφορετικές αλλά εξίσου έγκυρες προσεγγίσεις, η σχέση είναι πάντα ο κεντρικός άξονας της ψυχοθεραπείας. Μια καλή συμμαχία μεταξύ επαγγελματία και ασθενή είναι απαραίτητη για την έναρξη και τη συνέχιση μιας θεραπευτικής διαδικασίας.

Όταν ένα άτομο μπαίνει στο γραφείο ενός ψυχοθεραπευτή, στις περισσότερες περιπτώσεις το κάνει επειδή, τη συγκεκριμένη στιγμή, βιώνει μια κατάσταση έντονης προσωπικής δυσκολίας, που συχνά συνδέεται με δύσκολα γεγονότα ζωής τα οποία αναγκάζεται να αντιμετωπίσει.

Ο θεραπευτικός χώρος μας βοηθά να αναλογιστούμε τις εμπειρίες μας και την ιστορία μας χτίζοντας μια «νέα κατεύθυνση», νέες οπτικές γωνίες από τις οποίες μπορούμε να ξαναδιαβάσουμε τι μας έχει συμβεί και τι μας συμβαίνει. Γίνεται έτσι δυνατό να νιώσουμε νέα συναισθήματα, να ανακαλύψουμε πηγές εσωτερικής ενέργειας, να βρούμε νέες συμπεριφορές που μπορούμε να εφαρμόσουμε, να νιώθουμε πιο ελεύθεροι από τα παλιά πρότυπα και να δημιουργούμε νέα, που είναι πιο λειτουργικά για την επίτευξη της ευημερίας μας.

Η ψυχοθεραπεία μπορεί επομένως να βοηθήσει τον άνθρωπο να κατανοήσει καλύτερα και να αποδεχτεί όχι μόνο τη δική του περίπλοκη εσωτερική ζωή, αλλά και να αναπτύξει μεγαλύτερη ενσυναίσθηση προς τους άλλους.

ΣΤΟΧΟΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο πρώτος, στόχος που περιμένει να πετύχει το άτομο, με τη βοήθεια ψυχοθεραπευτή, είναι να βοηθηθεί να ξεπεράσει, ή τουλάχιστον να ανακουφίσει, τα συμπτώματα που το έφεραν

στη συνεδρία.

Προσπαθώντας να επεξηγήσουμε τους διαφορετικούς στόχους της ψυχοθεραπείας μπορούμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

⦁ Ενίσχυση της «εσωτερικής ελευθερίας»

⦁ Εδραίωση της αίσθησης ταυτότητας

⦁ Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης

⦁ Αξιοποίηση των συναισθηματικών εμπειριών

⦁ Αναγνώριση και διεργασία έντονων συναισθημάτων

⦁ Σύνδεση με τις εσωτερικές πηγές ενέργειας και αποθεμάτων

⦁ Βελτίωση επικοινωνιακών και διαπροσωπικών δεξιότητων

 

Η θεραπευτική σχέση

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ανακούφιση του προσωπικού πόνου, και επομένως των συμπτωμάτων, που συνδέονται με αυτόν, συμβαίνει σταδιακά καθώς ο πελάτης και ο θεραπευτής χτίζουν μια σχέση. Μέσα σ' αυτήν ο θεραπευόμενος αρχίζει να αισθάνεται ασφάλεια κι ότι είναι ευπρόσδεκτος. Νιώθει ότι μπορεί ν΄ανοιχτεί ελεύθερα και μ' εμπιστοσύνη, χωρίς κριτική από τον θεραπευτή.

Ωστόσο, συχνά, το έργο της «θεραπείας των συμπτωμάτων» δεν ολοκληρώνει μια ψυχοθεραπευτική διαδρομή, αλλά αντιπροσωπεύει μόνο το αρχικό μέρος της. Το θεραπευτικό έργο εμπεριέχει τη διεργασία της ευαλωτότητας, που μπορεί να επιτρέψει στον άνθρωπο να αισθάνεται μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα και εσωτερική ισορροπία.

Κάθε θεραπευτική πράξη από την πλευρά του ψυχολόγου-θεραπευτή ασκείται με βάση τον επαγγελματικό κώδικα δεοντολογίας.

Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση ΝΑΡΜ (Neuro-Affective Relational Model™)

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η αυθόρμητη κίνηση όλων μας είναι προς τη σύνδεση και την υγεία. Δεν έχει σημασία πόσο απομονωμένοι και αποτραβηγμένοι έχουμε γίνει, ούτε πόσο βαρύ το τραύμα που έχουμε βιώσει. Σε βαθύτερο επίπεδο, ακριβώς όπως ένα φυτό κινείται αυθόρμητα προς το φως του ήλιου, υπάρχει μια παρόρμηση μέσα στον καθένα μας να κινηθεί προς τη σύνδεση. Αυτή η παρόρμηση του οργανισμού μας είναι το καύσιμο του Neuro-Affective Relational Model™.

Το αναπτυξιακά προσανατολισμένο και νευροεπιστημονικά τεκμηριωμένο μοντέλο, όπως περιγράφεται στο βιβλίο Healing Developmental Trauma των Dres. Laurence Heller & Α. La Pierre έχει τις ρίζες του σε παλαιότερους ψυχοθεραπευτικούς προσανατολισμούς, όπως η Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία, η Σωματική Ψυχοθεραπεία, η Θεωρία του Πρωταρχικού Δεσμού ή Πρόσδεσης, η Γνωστική Θεραπεία, η Θεραπεία Gestalt και η μέθοδος Somatic Experiencing® και συνδέει την παραδοσιακή ψυχοθεραπεία με τις σωματικές προσεγγίσεις μέσα σε ένα πλαίσιο σχεσιακής πρακτικής. Η προσέγγιση NARM είναι μια κλινική θεραπεία που βασίζεται στην ενσυνειδητότητα, ενώ είναι θεμελιωμένη σε μια φαινομενολογική προσέγγιση των θεμάτων της ταυτότητας, της καλλιέργειας επίγνωσης του εαυτού και των σχέσεων. Μέσα από αυτό το πρίσμα, η θεραπεία του σύνθετου τραύματος γίνεται ένα μέσο μετασχηματισμού σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο.

Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος της αυτορρύθμισης έχει γίνει σημαντικό μέρος της ψυχολογικής σκέψης. Το NeuroAffective Relational Model™ (NARM®) ενσωματώνει την τρέχουσα κατανόηση της αυτορρύθμισης στην κλινική πράξη. Αυτό το προσανατολισμένο στους πόρους, μη παλινδρομικό μοντέλο δίνει έμφαση στη βοήθεια των πελατών να συνδεθούν με τα μέρη του εαυτού τους που είναι οργανωμένα, συνεκτικά και λειτουργικά. Σας βοηθά να συνειδητοποιήσετε τα μέρη του εαυτού σας που είναι αποδιοργανωμένα και δυσλειτουργικά και να τα οργανώσετε.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Το NeuroAffective Relational Model™ εστιάζει στις θεμελιώδεις λειτουργίες και τη λειτουργική ενότητα της βιολογικής και ψυχολογικής ανάπτυξης. Το μοντέλο NARM®:

Ενσωματώνει έναν προσανατολισμό που βασίζεται στο νευρικό σύστημα και έναν σχεσιακό προσανατολισμό.

Παρέχει αναπτυξιακά ενημερωμένες κλινικές παρεμβάσεις που χρησιμοποιούν τη σωματική επίγνωση και τον προσανατολισμό των πόρων για να εδραιώσουν την αυτορρύθμιση στο νευρικό σύστημα.

Λειτουργεί κλινικά στη σύνδεση μεταξύ ψυχολογικών ζητημάτων και του σώματος, βοηθώντας στην πρόσβαση στις αυτορυθμιστικές ικανότητες του σώματος και υποστηρίζοντας την επαναρύθμιση του νευρικού συστήματος.

Κάνει μια συνειδητή διερεύνηση των βαθύτερων ταυτοποιήσεων και αντιπροσδιορισμών μας που λαμβάνουμε ως ταυτότητά μας.

Στην προσέγγιση NARM®, εργαζόμαστε ταυτόχρονα με τη φυσιολογία και την ψυχολογία των ατόμων που έχουν βιώσει αναπτυξιακό τραύμα και εστιάζουμε στην αλληλεπίδραση μεταξύ θεμάτων ταυτότητας και ικανότητας σύνδεσης και ρύθμισης.

 

Το NARM® χρησιμοποιεί τέσσερις βασικές αρχές οργάνωσης:

Υποστήριξη σύνδεσης και οργάνωσης

Εξερεύνηση ταυτότητας

Εργασία στην παρούσα στιγμή

Ρύθμιση του νευρικού συστήματος

 

Copyright 2009-2012, Laurence Heller

bottom of page